ทวาย | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในทวาย

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +95

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
59มะริดเขตตะนาวศรีพม่า173,298เวลาเมียนมา (พม่า)11:28 พ.UTC+06:30
หน้า 1


เมืองใกล้เคียง

เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์
Yeรัฐมอญพม่า57
เทศบาลนครนครปฐมจังหวัดนครปฐมไทย117,9273473000
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีไทย63,6993471000
เทศบาลเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีไทย92,4483270000


หมวดหมู่สำหรับ ทวาย