รัฐกะฉิ่น | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในรัฐกะฉิ่น

เมืองใน รัฐกะฉิ่น


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +95

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
34Hopinรัฐกะฉิ่นพม่าเวลาเมียนมา (พม่า)20:02 อ.UTC+06:30
56สิเรียม (พม่า)เขตย่างกุ้งพม่า69,448เวลาเมียนมา (พม่า)20:02 อ.UTC+06:30
74มิตจีนารัฐกะฉิ่นพม่า90,894เวลาเมียนมา (พม่า)20:02 อ.UTC+06:30
หน้า 1