เขตมาเกว | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในเขตมาเกว


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +95

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
53แปรเขตพะโคพม่า135,308เวลาเมียนมา (พม่า)11:32 พ.UTC+06:30
60Yenangyaungเขตมาเกวพม่า110,553เวลาเมียนมา (พม่า)11:32 พ.UTC+06:30
61Chaukเขตมาเกวพม่า90,870เวลาเมียนมา (พม่า)11:32 พ.UTC+06:30
62ปะโคะกูเขตมาเกวพม่า126,938เวลาเมียนมา (พม่า)11:32 พ.UTC+06:30
63Magwayเขตมาเกวพม่า96,954เวลาเมียนมา (พม่า)11:32 พ.UTC+06:30
65Minbuเขตมาเกวพม่า57,342เวลาเมียนมา (พม่า)11:32 พ.UTC+06:30
หน้า 1