เขตอิรวดี | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในเขตอิรวดี


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +95

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
42Patheinเขตอิรวดีพม่า237,089เวลาเมียนมา (พม่า)08:26 พ.UTC+06:30
44Hinthadaเขตอิรวดีพม่า134,947เวลาเมียนมา (พม่า)08:26 พ.UTC+06:30
45Bogaleเขตอิรวดีพม่า68,938เวลาเมียนมา (พม่า)08:26 พ.UTC+06:30
46Nyaungdonเขตอิรวดีพม่า40,092เวลาเมียนมา (พม่า)08:26 พ.UTC+06:30
หน้า 1