53 รหัสโทรศัพท์

แปร | ประเทศพม่า

แปร หรือ ปยี (พม่า: ပြည်) เป็นเมืองในเขตหงสาวดีของประเทศพม่า ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มปากแม่น้ำอิรวดี ห่างจากย่างกุ้งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 260 กิ ีต เมืองแปรเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีเกษตรของชนเผ่าปยูมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 เป็นศูนย์กลางการค้าเพราะอยู่เดินทาง..  ︎  Wikipedia.org
ข้อมูลโดยละเอียด
เมืองหลัก:แปร
เมืองที่เกี่ยวข้อง:Paungde |  Padaung  | เพิ่มเติม
ช่วงเวลา:เวลาพม่า
เวลาท้องถิ่น:วันพุธ 13:11
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:515254555657

ข้อมูลธุรกิจของ 53

ธุรกิจต่างๆ ใน 53  - แปร