ประเทศฟิจิ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในประเทศฟิจิ


เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศฟิจิ


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +679

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
32ซูวาCentral Divisionฟิจิ77,366เวลาฟิจิ14:29 ศ.UTC+12
33ซูวาCentral Divisionฟิจิ77,366เวลาฟิจิ14:29 ศ.UTC+12
332ฟิจิเวลาฟิจิ14:29 ศ.UTC+12
334ฟิจิเวลาฟิจิ14:29 ศ.UTC+12
34ซูวาCentral Divisionฟิจิ77,366เวลาฟิจิ14:29 ศ.UTC+12
60ฟิจิเวลาฟิจิ14:29 ศ.UTC+12
65Sigatokaฟิจิเวลาฟิจิ14:29 ศ.UTC+12
66LautokaWestern Divisionฟิจิ52,500เวลาฟิจิ14:29 ศ.UTC+12
67NadiWestern Divisionฟิจิ42,284เวลาฟิจิ14:29 ศ.UTC+12
7Digicel Fijiมือถือฟิจิเวลาฟิจิ14:29 ศ.UTC+12
88LabasaNorthern Divisionฟิจิ27,949เวลาฟิจิ14:29 ศ.UTC+12
92Vodafone Fijiมือถือฟิจิเวลาฟิจิ14:29 ศ.UTC+12
99Vodafone Fijiมือถือฟิจิเวลาฟิจิ14:29 ศ.UTC+12
หน้า 1