ประเทศฟิจิ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในประเทศฟิจิ


เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศฟิจิ


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +679

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
32ซูวาCentral Divisionฟิจิ77,366เวลาฟิจิ21:44 จ.UTC+12
33ซูวาCentral Divisionฟิจิ77,366เวลาฟิจิ21:44 จ.UTC+12
332ฟิจิเวลาฟิจิ21:44 จ.UTC+12
334ฟิจิเวลาฟิจิ21:44 จ.UTC+12
34ซูวาCentral Divisionฟิจิ77,366เวลาฟิจิ21:44 จ.UTC+12
60ฟิจิเวลาฟิจิ21:44 จ.UTC+12
65Sigatokaฟิจิเวลาฟิจิ21:44 จ.UTC+12
66LautokaWestern Divisionฟิจิ52,500เวลาฟิจิ21:44 จ.UTC+12
67NadiWestern Divisionฟิจิ42,284เวลาฟิจิ21:44 จ.UTC+12
7Digicel Fijiมือถือฟิจิเวลาฟิจิ21:44 จ.UTC+12
88LabasaNorthern Divisionฟิจิ27,949เวลาฟิจิ21:44 จ.UTC+12
92Vodafone Fijiมือถือฟิจิเวลาฟิจิ21:44 จ.UTC+12
99Vodafone Fijiมือถือฟิจิเวลาฟิจิ21:44 จ.UTC+12
หน้า 1