ประเทศภูฏาน | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในประเทศภูฏาน


เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศภูฏาน


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +975

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
17Mobile Phonesมือถือภูฏานเวลาภูฏาน10:54 ส.UTC+06
2ทิมพูThimphu Dzongkhagภูฏาน98,676เวลาภูฏาน10:54 ส.UTC+06
3ตงซามณฑลตงซาภูฏาน2,805เวลาภูฏาน10:54 ส.UTC+06
4Trashi YangtseTrashi Yangsteภูฏาน3,025เวลาภูฏาน10:54 ส.UTC+06
5PhuntsholingChhukha Dzongkhagภูฏาน17,043เวลาภูฏาน10:54 ส.UTC+06
6DamphuTsirang Dzongkhagภูฏานเวลาภูฏาน10:54 ส.UTC+06
7NganglamSamdrup Jongkhar Dzongkhagภูฏาน707เวลาภูฏาน10:54 ส.UTC+06
8TsimashamChhukha Dzongkhagภูฏาน2,855เวลาภูฏาน10:54 ส.UTC+06
หน้า 1