80 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานยุโรปกลาง
เวลาท้องถิ่น:วันศุกร์ 03:03
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:636768697778