94 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานยุโรปกลาง
เวลาท้องถิ่น:วันศุกร์ 02:44
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:686977788095