รหัสโทรศัพท์ ในประเทศมอลโดวา

เขตการบริหารหรือรัฐใน มอลโดวา    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +373

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
210GrigoriopolTeleneştiมอลโดวา9,456เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
215DubăsariTeleneştiมอลโดวา23,254เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
216CamencaTeleneştiมอลโดวา11,072เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
219DnestrovscTeleneştiมอลโดวา10,426เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
22คีชีเนาคีชีเนามอลโดวา635,994เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
230SorocaRaionul Sorocaมอลโดวา27,423เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
231บัลตส์บัลตส์มอลโดวา125,000เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
235OrheiOrheiมอลโดวา24,918เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
236UngheniRaionul Ungheniมอลโดวา34,422เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
237StraşeniRaionul Străşeniมอลโดวา19,225เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
241CimişliaCimişliaมอลโดวา12,464เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
242Ştefan VodăRaionul Ştefan Vodăมอลโดวา7,700เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
243CăuşeniRaionul Căuşeniมอลโดวา21,690เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
244CălăraşiRaionul Călăraşiมอลโดวา14,066เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
246EdineţRaionul Edineţมอลโดวา22,872เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
247BriceniDonduşeniมอลโดวา14,132เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
248CriuleniCriuleniมอลโดวา6,932เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
249GlodeniGlodeniมอลโดวา10,146เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
250FloreştiFloreştiมอลโดวา16,759เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
251DonduşeniDonduşeniมอลโดวา9,435เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
252DrochiaRaionul Drochiaมอลโดวา16,080เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
254RezinaRezinaมอลโดวา9,806เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
256RîşcaniRîşcaniมอลโดวา12,893เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
258TeleneştiTeleneştiมอลโดวา6,633เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
259FăleştiFăleştiมอลโดวา14,377เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
262SîngereiSîngereiมอลโดวา14,600เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
263LeovaRaionul Leovaมอลโดวา14,301เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
264NisporeniNisporeniมอลโดวา11,718เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
265Anenii NoiAnenii Noiมอลโดวา8,250เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
268IaloveniLaloveniมอลโดวา14,915เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
269HînceştiHînceştiมอลโดวา16,900เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
271Ocniţaทรานส์นีสเตรียมอลโดวาเวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
272ŞoldăneştiŞoldăneştiมอลโดวา6,160เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
273CantemirCantemirมอลโดวา3,829เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
277CăinariRaionul Căuşeniมอลโดวาเวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
291Ceadîr-Lungaกาเกาเซียมอลโดวา22,700เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
293Vulcăneştiกาเกาเซียมอลโดวา14,352เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
294TaracliaTaracliaมอลโดวา13,512เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
297BasarabeascaBasarabeascaมอลโดวา10,809เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
298คอมรัตกาเกาเซียมอลโดวา22,911เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
299CahulRaionul Cahulมอลโดวา34,492เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
533ตีรัสปอลทรานส์นีสเตรียมอลโดวา157,000เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
552BenderMunicipiul Benderมอลโดวา110,175เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
555Rîbniţaทรานส์นีสเตรียมอลโดวา55,455เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
557Sloboziaทรานส์นีสเตรียมอลโดวา15,356เวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
6Mobile Phonesมือถือมอลโดวาเวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
7Mobile Phonesมือถือมอลโดวาเวลายุโรปตะวันออก08:09 พ.UTC+03
หน้า 1