รหัสโทรศัพท์ ในประเทศมัลดีฟส์


เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศมัลดีฟส์


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +960

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
301มาเลหมู่เกาะคาฟุมัลดีฟส์103,693เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
330มาเลหมู่เกาะคาฟุมัลดีฟส์103,693เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
331มาเลหมู่เกาะคาฟุมัลดีฟส์103,693เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
332มาเลหมู่เกาะคาฟุมัลดีฟส์103,693เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
333มาเลหมู่เกาะคาฟุมัลดีฟส์103,693เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
334มาเลหมู่เกาะคาฟุมัลดีฟส์103,693เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
335มัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
339มัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
650DhidhdhooHaa Alifu Atholhuมัลดีฟส์3,039เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
652Hanimaadhooมัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
654FunadhooShaviyani Atholhuมัลดีฟส์2,900เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
656มัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
658มัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
660Dharavandhooมัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
662มัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
664มัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
666DhidhdhooHaa Alifu Atholhuมัลดีฟส์3,039เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
668มัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
670มัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
672MuliMeemu Atholhuมัลดีฟส์1,008เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
674มัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
676Hanimaadhooมัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
678Vilufushiมัลดีฟส์2,077เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
680HithadhooLaamu Atholhuมัลดีฟส์683เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
682มัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
684ThinadhooGaafu Dhaalu Atholhuมัลดีฟส์6,376เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
686มัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
688Ganมัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
689Ganมัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
690Ganมัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
73Dhiraaguมือถือมัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
76Dhiraaguมือถือมัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
77Dhiraaguมือถือมัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
78Dhiraaguมือถือมัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
781Pagingมือถือมัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
79Dhiraaguมือถือมัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
900Premium Rate Servicesพิเศษมัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
96Wataniya Telecomมือถือมัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
97Wataniya Telecomมือถือมัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
98Wataniya Telecomมือถือมัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
99Wataniya Telecomมือถือมัลดีฟส์เวลามัลดีฟส์09:54 ส.UTC+05
หน้า 1