สโกเปีย | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในสโกเปีย

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +389

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
2สโกเปียOpština Karpošมาซิโดเนีย474,889เวลายุโรปกลาง22:45 ส.UTC+01
หน้า 1


เมืองใกล้เคียง

เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์
PreševoCentral Serbiaเซอร์เบีย1717523
Sveti NikoleSveti Nikoleมาซิโดเนีย13,2923222202225
TetovoTetovoมาซิโดเนีย72,944441200120112191222เพิ่มเติม
VelesVelesมาซิโดเนีย57,873431400140114021403เพิ่มเติม


หมวดหมู่สำหรับ สโกเปีย