รหัสโทรศัพท์ ในประเทศมาซิโดเนีย

เขตการบริหารหรือรัฐใน มาซิโดเนีย


เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศมาซิโดเนีย


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +389

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
47BitolaBitolaมาซิโดเนีย86,528เวลายุโรปกลาง21:47 อา.UTC+01
42GostivarGostivarมาซิโดเนีย50,974เวลายุโรปกลาง21:47 อา.UTC+01
31KumanovoKumanovoมาซิโดเนีย76,275เวลายุโรปกลาง21:47 อา.UTC+01
46โอครีดOhridมาซิโดเนีย54,908เวลายุโรปกลาง21:47 อา.UTC+01
2สโกเปียOpština Karpošมาซิโดเนีย474,889เวลายุโรปกลาง21:47 อา.UTC+01
45KičevoOpština Kičevoมาซิโดเนีย31,123เวลายุโรปกลาง21:47 อา.UTC+01
33KochaniOpština Kočaniมาซิโดเนีย34,258เวลายุโรปกลาง21:47 อา.UTC+01
48КрушевоOpština Kruševoมาซิโดเนีย5,211เวลายุโรปกลาง21:47 อา.UTC+01
32ShtipOpština Štipมาซิโดเนีย48,279เวลายุโรปกลาง21:47 อา.UTC+01
34StrumicaStrumicaมาซิโดเนีย45,508เวลายุโรปกลาง21:47 อา.UTC+01
44TetovoTetovoมาซิโดเนีย72,944เวลายุโรปกลาง21:47 อา.UTC+01
43VelesVelesมาซิโดเนีย57,873เวลายุโรปกลาง21:47 อา.UTC+01
77VIPมือถือมาซิโดเนียเวลายุโรปกลาง21:47 อา.UTC+01
78VIPมือถือมาซิโดเนียเวลายุโรปกลาง21:47 อา.UTC+01
70T-Mobileมือถือมาซิโดเนียเวลายุโรปกลาง21:47 อา.UTC+01
71T-Mobileมือถือมาซิโดเนียเวลายุโรปกลาง21:47 อา.UTC+01
72T-Mobileมือถือมาซิโดเนียเวลายุโรปกลาง21:47 อา.UTC+01
73Aloมือถือมาซิโดเนียเวลายุโรปกลาง21:47 อา.UTC+01
75Oneมือถือมาซิโดเนียเวลายุโรปกลาง21:47 อา.UTC+01
76Oneมือถือมาซิโดเนียเวลายุโรปกลาง21:47 อา.UTC+01
หน้า 1