Kratovo | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในKratovo

เมืองใน Kratovo


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +389

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
31KumanovoKumanovoมาซิโดเนีย76,275เวลายุโรปกลาง21:50 อา.UTC+01
หน้า 1