Opština Kočani | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในOpština Kočani

เมืองใน Opština Kočani


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +389

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
33KochaniOpština Kočaniมาซิโดเนีย34,258เวลายุโรปกลาง21:58 อา.UTC+01
หน้า 1