รหัสโทรศัพท์ ในประเทศมาเลเซีย    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +60

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
10DiGi, XOX Com Sdn Bhd, Tune Talk MVNOมือถือมาเลเซียAsia/Kuching
11TM East Malaysia ServiceมือถือมาเลเซียAsia/Kuching
1110Packet One Networks, REDtone MarketingมือถือมาเลเซียAsia/Kuching
1111U MobileมือถือมาเลเซียAsia/Kuching
1112MaxisมือถือมาเลเซียAsia/Kuching
1113XOX, Baraka Telecom Sdn BhdมือถือมาเลเซียAsia/Kuching
1115Tune TalkมือถือมาเลเซียAsia/Kuching
1116DiGiมือถือมาเลเซียAsia/Kuching
1117YTL CommunicationsมือถือมาเลเซียAsia/Kuching
1118TMมือถือมาเลเซียAsia/Kuching
1119CelcomมือถือมาเลเซียAsia/Kuching
1120Talk Focus Sdn Bhd มือถือมาเลเซียAsia/Kuching
1122MyLink MobileมือถือมาเลเซียAsia/Kuching
12Maxis มือถือมาเลเซียAsia/Kuching
13Celcom มือถือมาเลเซียAsia/Kuching
142Maxis มือถือมาเลเซียAsia/Kuching
143DiGi มือถือมาเลเซียAsia/Kuching
144reserved มือถือมาเลเซียAsia/Kuching
145Celcom มือถือมาเลเซียAsia/Kuching
146DiGi มือถือมาเลเซียAsia/Kuching
147Maxis มือถือมาเลเซียAsia/Kuching
148Celcom มือถือมาเลเซียAsia/Kuching
149DiGi มือถือมาเลเซียAsia/Kuching
153B & E Wireless Mobile มือถือมาเลเซียAsia/Kuching
154CelcomมือถือมาเลเซียAsia/Kuching
155CelcomมือถือมาเลเซียAsia/Kuching
156CelcomมือถือมาเลเซียAsia/Kuching
158Broadband wireless accessมือถือมาเลเซียAsia/Kuching
16DiGi มือถือมาเลเซียAsia/Kuching
17Maxis Hotlink มือถือมาเลเซียAsia/Kuching
18Yes Broadband, U Mobile มือถือมาเลเซียAsia/Kuching
19Celcom มือถือมาเลเซียAsia/Kuching
3กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย1.5 ล้านเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:49 อ.UTC+08
330Klangรัฐสลังงอร์มาเลเซีย879,867เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:49 อ.UTC+08
331มาเลเซียAsia/Kuching
332Hutan Melintangรัฐเประมาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:49 อ.UTC+08
333Klangรัฐสลังงอร์มาเลเซีย879,867เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:49 อ.UTC+08
336Kuala Selangorรัฐสลังงอร์มาเลเซีย55,887เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:49 อ.UTC+08
338Semenyihรัฐสลังงอร์มาเลเซีย92,491เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:49 อ.UTC+08
350Shah Alamรัฐสลังงอร์มาเลเซีย481,654เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:49 อ.UTC+08
351Shah Alamรัฐสลังงอร์มาเลเซีย481,654เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:49 อ.UTC+08
352Shah Alamรัฐสลังงอร์มาเลเซีย481,654เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:49 อ.UTC+08
353Shah Alamรัฐสลังงอร์มาเลเซีย481,654เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:49 อ.UTC+08
354มาเลเซียAsia/Kuching
355มาเลเซียAsia/Kuching
356มาเลเซียAsia/Kuching
357มาเลเซียAsia/Kuching
358มาเลเซียAsia/Kuching
360Batu Arangรัฐสลังงอร์มาเลเซีย22,579เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:49 อ.UTC+08
361Genting Highlandsรัฐปะหังมาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:49 อ.UTC+08
หน้า 1ถัดไป