ปูตราจายา | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในปูตราจายา

เมืองใน ปูตราจายา


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +60

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
3กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย1.5 ล้านเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)11:57 จ.UTC+08
383ปูตราจายาปูตราจายามาเลเซีย50,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)11:57 จ.UTC+08
388ปูตราจายาปูตราจายามาเลเซีย50,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)11:57 จ.UTC+08
หน้า 1