รัฐเกดะห์ | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในรัฐเกดะห์

เมืองที่มีประชากรสูงสุด รัฐเกดะห์    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +60

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
4จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4283จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4309ซูไงปตานีรัฐเกดะห์มาเลเซีย228,843เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4400Padang Seraiรัฐเกดะห์มาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4401Kulimรัฐเกดะห์มาเลเซีย170,889เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4402Kulimรัฐเกดะห์มาเลเซีย170,889เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4403Kulimรัฐเกดะห์มาเลเซีย170,889เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4405Padang Seraiรัฐเกดะห์มาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4406Padang Seraiรัฐเกดะห์มาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4408Kulimรัฐเกดะห์มาเลเซีย170,889เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4409Kulimรัฐเกดะห์มาเลเซีย170,889เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4410Kulimรัฐเกดะห์มาเลเซีย170,889เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4421ซูไงปตานีรัฐเกดะห์มาเลเซีย228,843เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4423ซูไงปตานีรัฐเกดะห์มาเลเซีย228,843เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4432Kulimรัฐเกดะห์มาเลเซีย170,889เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4434Padang Seraiรัฐเกดะห์มาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4447Bedongรัฐเกดะห์มาเลเซีย47,585เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4449Balingรัฐเกดะห์มาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4450Bedongรัฐเกดะห์มาเลเซีย47,585เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4451Jeniangรัฐเกดะห์มาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4452Bedongรัฐเกดะห์มาเลเซีย47,585เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4453Kulimรัฐเกดะห์มาเลเซีย170,889เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4456Bedongรัฐเกดะห์มาเลเซีย47,585เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4457Bedongรัฐเกดะห์มาเลเซีย47,585เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4458Bedongรัฐเกดะห์มาเลเซีย47,585เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4459Bedongรัฐเกดะห์มาเลเซีย47,585เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4460Bedongรัฐเกดะห์มาเลเซีย47,585เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4461Bedongรัฐเกดะห์มาเลเซีย47,585เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4462Jeniangรัฐเกดะห์มาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4463Jeniangรัฐเกดะห์มาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4464Jeniangรัฐเกดะห์มาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4465Bedongรัฐเกดะห์มาเลเซีย47,585เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4466Bedongรัฐเกดะห์มาเลเซีย47,585เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4467Jeniangรัฐเกดะห์มาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4468Bedongรัฐเกดะห์มาเลเซีย47,585เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4469Jeniangรัฐเกดะห์มาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4470Balingรัฐเกดะห์มาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4472Balingรัฐเกดะห์มาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4473Balingรัฐเกดะห์มาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4474Balingรัฐเกดะห์มาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4477Balingรัฐเกดะห์มาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4478Balingรัฐเกดะห์มาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4479Balingรัฐเกดะห์มาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4480Kulimรัฐเกดะห์มาเลเซีย170,889เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4481Kulimรัฐเกดะห์มาเลเซีย170,889เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4482Kulimรัฐเกดะห์มาเลเซีย170,889เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4483Balingรัฐเกดะห์มาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4484Kulimรัฐเกดะห์มาเลเซีย170,889เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4485Padang Seraiรัฐเกดะห์มาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
4486Padang Seraiรัฐเกดะห์มาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)16:50 พฤ.UTC+08
หน้า 1ถัดไป