สเรมบัน | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในสเรมบัน

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +60

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
6สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลันมาเลเซีย372,917เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:03 จ.UTC+08
6762สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลันมาเลเซีย372,917เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:03 จ.UTC+08
หน้า 1


เมืองใกล้เคียง

เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์
Rantauรัฐเนกรีเซมบีลันมาเลเซีย671010711007110971200เพิ่มเติม
Rasahรัฐเนกรีเซมบีลันมาเลเซีย6
Taman Mambauรัฐเนกรีเซมบีลันมาเลเซีย7
Taman Senawang Indahรัฐเนกรีเซมบีลันมาเลเซีย6


หมวดหมู่สำหรับ สเรมบัน