1118 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลามาเลเซีย
เวลาท้องถิ่น:วันพฤหัสบดี 17:17
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:111111121113111511161117