153 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลามาเลเซีย
เวลาท้องถิ่น:วันจันทร์ 12:08
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:1213154155156158

ธุรกิจต่างๆ ใน 153  - ประเทศมาเลเซีย