รหัสโทรศัพท์ ในประเทศมาเลเซีย

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +60

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
363Genting Highlandsรัฐปะหังมาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
364Rawangรัฐสลังงอร์มาเลเซีย120,447เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
377Shah Alamรัฐสลังงอร์มาเลเซีย481,654เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
379Petalingมาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
380มาเลเซียAsia/Kuching
382Semenyihรัฐสลังงอร์มาเลเซีย92,491เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
383ปูตราจายาปูตราจายามาเลเซีย50,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
384Cherasมาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
385มาเลเซียAsia/Kuching
386มาเลเซียAsia/Kuching
387มาเลเซียAsia/Kuching
388ปูตราจายาปูตราจายามาเลเซีย50,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
389Semenyihรัฐสลังงอร์มาเลเซีย92,491เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
390Cherasมาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
394Cherasมาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
397Cherasมาเลเซียเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4200จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4201จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4210จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4217จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4218จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4219จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4220จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4222จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4223จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4226จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4227จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4228จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4229จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4238จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4240จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4242จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4248จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4250จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4251จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4252จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4253จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4254จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4255จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4258จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4259จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4260จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4261จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4262จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4263จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4264จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4267จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4268จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
4269จอร์จทาวน์ (ปีนัง)รัฐปีนังมาเลเซีย300,000เวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)12:01 จ.UTC+08
ก่อนหน้าหน้า 2ถัดไป