ประเทศลาว | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในประเทศลาว    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +856

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
202ETLมือถือลาวเวลาลาว16:29 อา.UTC+07
205Lao Telecomมือถือลาวเวลาลาว16:29 อา.UTC+07
207Tigoมือถือลาวเวลาลาว16:29 อา.UTC+07
209Unitelมือถือลาวเวลาลาว16:29 อา.UTC+07
21เวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์ลาว196,731เวลาลาว16:29 อา.UTC+07
23เวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์ลาว196,731เวลาลาว16:29 อา.UTC+07
31ปากเซแขวงจำปาศักดิ์ลาว88,332เวลาลาว16:29 อา.UTC+07
34แขวงสาระวันลาวเวลาลาว16:29 อา.UTC+07
36อัตปือแขวงอัตปือลาว4,297เวลาลาว16:29 อา.UTC+07
41ไกสอน พมวิหาน (เมือง)แขวงสุวรรณเขตลาว66,553เวลาลาว16:29 อา.UTC+07
51ท่าแขกแขวงคำม่วนลาว26,200เวลาลาว16:29 อา.UTC+07
54ปากซันแขวงบริคำไชยลาว21,967เวลาลาว16:29 อา.UTC+07
61แขวงเชียงขวางลาวเวลาลาว16:29 อา.UTC+07
64แขวงหัวพันลาวเวลาลาว16:29 อา.UTC+07
71หลวงพระบางแขวงหลวงพระบางลาว47,378เวลาลาว16:29 อา.UTC+07
74ไชยบุรีแขวงไชยบุรีลาว13,500เวลาลาว16:29 อา.UTC+07
81แขวงอุดมไชยลาวเวลาลาว16:29 อา.UTC+07
84แขวงบ่อแก้วลาวเวลาลาว16:29 อา.UTC+07
86หลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทาลาว3,225เวลาลาว16:29 อา.UTC+07
88พงสาลีแขวงพงสาลีลาว13,500เวลาลาว16:29 อา.UTC+07
หน้า 1