ประเทศลาว | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในประเทศลาว    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +856

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
202ETLมือถือลาวเวลาลาว14:42 อ.UTC+07
205Lao Telecomมือถือลาวเวลาลาว14:42 อ.UTC+07
207Tigoมือถือลาวเวลาลาว14:42 อ.UTC+07
209Unitelมือถือลาวเวลาลาว14:42 อ.UTC+07
21เวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์ลาว196,731เวลาลาว14:42 อ.UTC+07
23เวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์ลาว196,731เวลาลาว14:42 อ.UTC+07
31ปากเซแขวงจำปาศักดิ์ลาว88,332เวลาลาว14:42 อ.UTC+07
34แขวงสาระวันลาวเวลาลาว14:42 อ.UTC+07
36อัตปือแขวงอัตปือลาว4,297เวลาลาว14:42 อ.UTC+07
41ไกสอน พมวิหาน (เมือง)แขวงสุวรรณเขตลาว66,553เวลาลาว14:42 อ.UTC+07
51ท่าแขกแขวงคำม่วนลาว26,200เวลาลาว14:42 อ.UTC+07
54ปากซันแขวงบริคำไชยลาว21,967เวลาลาว14:42 อ.UTC+07
61แขวงเชียงขวางลาวเวลาลาว14:42 อ.UTC+07
64แขวงหัวพันลาวเวลาลาว14:42 อ.UTC+07
71หลวงพระบางแขวงหลวงพระบางลาว47,378เวลาลาว14:42 อ.UTC+07
74ไชยบุรีแขวงไชยบุรีลาว13,500เวลาลาว14:42 อ.UTC+07
81แขวงอุดมไชยลาวเวลาลาว14:42 อ.UTC+07
84แขวงบ่อแก้วลาวเวลาลาว14:42 อ.UTC+07
86หลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทาลาว3,225เวลาลาว14:42 อ.UTC+07
88พงสาลีแขวงพงสาลีลาว13,500เวลาลาว14:42 อ.UTC+07
หน้า 1