แขวงสุวรรณเขต | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในแขวงสุวรรณเขต

เมืองใน แขวงสุวรรณเขต


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +856

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
41ไกสอน พมวิหาน (เมือง)แขวงสุวรรณเขตลาว66,553เวลาลาว16:33 อ.UTC+07
หน้า 1