74 รหัสโทรศัพท์

ไชยบุรี | ประเทศลาว

ไชยบุรี (ลาว: ໄຊຍະບູລີ) เป็นเมืองเอกของแขวงไชยบุรี และเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานไชยบุรี  ︎  Wikipedia.org
ข้อมูลโดยละเอียด
เมือง:ไชยบุรี
ช่วงเวลา:เวลาอินโดจีน
เวลาท้องถิ่น:วันพุธ 23:11
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:415154616471

ธุรกิจต่างๆ ใน 74  - ไชยบุรี