รหัสโทรศัพท์ ในประเทศลิกเตนสไตน์

เขตการบริหารหรือรัฐใน ลิกเตนสไตน์


เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศลิกเตนสไตน์


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +423

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
2วาดุซวาดุซลิกเตนสไตน์5,197เวลายุโรปกลาง18:08 จ.UTC+02
3วาดุซวาดุซลิกเตนสไตน์5,197เวลายุโรปกลาง18:08 จ.UTC+02
4วาดุซวาดุซลิกเตนสไตน์5,197เวลายุโรปกลาง18:08 จ.UTC+02
หน้า 1