385 รหัสโทรศัพท์

Zarasai | ประเทศลิทัวเนีย

Zarasai ( pronunciation ) is a city in northeastern Lithuania, surrounded by many lakes and rivers: to the southwest of the city is Lake Zarasas, to the north – Lake Zarasaitis, to the southeast – Lake Baltas, and the east – Lake Griežtas. Lakes Zara..  ︎  Wikipedia.org
ข้อมูลโดยละเอียด
เมือง:Zarasai
ช่วงเวลา:เวลาฤดูร้อนยุโรปตะวันออก
เวลาท้องถิ่น:วันพุธ 09:14
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:380381382383386387

ข้อมูลธุรกิจของ 385

ธุรกิจต่างๆ ใน 385  - Zarasai