413 รหัสโทรศัพท์

เชาเล | ประเทศลิทัวเนีย

เชาเล (ลิทัวเนีย: Šiauliai) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศลิทัวเนีย มีประชากร 133,900 คน เป็นเมืองหลวงของเชาเลเคาน์ตี ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเคานัสไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 121 กม. มีอุตสาหกรรมเครื่องหนังและถุงเท้า รองเท้า  ︎  Wikipedia.org
ข้อมูลโดยละเอียด
เมือง:เชาเล
ช่วงเวลา:เวลาฤดูร้อนยุโรปตะวันออก
เวลาท้องถิ่น:วันจันทร์ 19:14
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:41414415421422425