427 รหัสโทรศัพท์

Kelmė | ประเทศลิทัวเนีย

Kelmė District Municipality is one of 60 municipalities in Lithuania, located in western part of Lithuania.   ︎  Wikipedia.org
ข้อมูลโดยละเอียด
เมือง:Kelmė
ย่าน:Vidsodis
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานยุโรปตะวันออก
เวลาท้องถิ่น:วันพฤหัสบดี 21:19
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:41421422425426428

ข้อมูลธุรกิจของ 427

ธุรกิจต่างๆ ใน 427  - Kelmė