459 รหัสโทรศัพท์

Kupiskis | ประเทศลิทัวเนีย

Kupiškis ( pronunciation ) is a city in northeastern Lithuania. It is the capital of the Kupiškis district municipality. Kupiškis is located on the Lėvuo and Kupa rivers. The name of the city comes from the Kupa River. The Gediminas Bridge crosses th..  ︎  Wikipedia.org
ข้อมูลโดยละเอียด
เมือง:Kupiskis
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานยุโรปตะวันออก
เวลาท้องถิ่น:วันพฤหัสบดี 22:37
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:45450451454455458