Kauno apskritis | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในKauno apskritis

เมืองใน Kauno apskritis


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +370

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
347KėdainiaiKauno apskritisลิทัวเนีย31,980เวลายุโรปตะวันออก02:10 อ.UTC+02
349JonavaKauno apskritisลิทัวเนีย34,993เวลายุโรปตะวันออก02:10 อ.UTC+02
37เคานัสKauno apskritisลิทัวเนีย374,643เวลายุโรปตะวันออก02:10 อ.UTC+02
57KėdainiaiKauno apskritisลิทัวเนีย31,980เวลายุโรปตะวันออก02:10 อ.UTC+02
หน้า 1