Vilniaus apskritis | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในVilniaus apskritis

เมืองใน Vilniaus apskritis


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +370

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
340UkmergeVilniaus apskritisลิทัวเนีย25,886เวลายุโรปตะวันออก20:59 พฤ.UTC+02
5วิลนีอุสVilniaus apskritisลิทัวเนีย542,366เวลายุโรปตะวันออก20:59 พฤ.UTC+02
52วิลนีอุสVilniaus apskritisลิทัวเนีย542,366เวลายุโรปตะวันออก20:59 พฤ.UTC+02
528ElektrėnaiVilniaus apskritisลิทัวเนีย13,721เวลายุโรปตะวันออก20:59 พฤ.UTC+02
หน้า 1