รหัสโทรศัพท์ ในประเทศสวาซิแลนด์


เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศสวาซิแลนด์


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +268

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
2207Nhlanganoสวาซิแลนด์เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2217สวาซิแลนด์เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2227สวาซิแลนด์เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2237Mahambaสวาซิแลนด์เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2303Nsokoสวาซิแลนด์1,175เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2312MhlumeLubombo Districtสวาซิแลนด์8,652เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2313MhlumeLubombo Districtสวาซิแลนด์8,652เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2322Tshaneniสวาซิแลนด์1,899เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2323Tshaneniสวาซิแลนด์1,899เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2333สวาซิแลนด์เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2343SitekiLubombo Districtสวาซิแลนด์6,152เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2344Siphofaneniสวาซิแลนด์เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2363Big BendLubombo Districtสวาซิแลนด์10,342เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2364Big BendLubombo Districtสวาซิแลนด์10,342เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2373สวาซิแลนด์เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2382สวาซิแลนด์เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2383สวาซิแลนด์เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2404อัมบาบาเนHhohho Districtสวาซิแลนด์76,218เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2405อัมบาบาเนHhohho Districtสวาซิแลนด์76,218เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2406อัมบาบาเนHhohho Districtสวาซิแลนด์76,218เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2416LobambaHhohho Districtสวาซิแลนด์4,557เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2422สวาซิแลนด์เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2437Piggs PeakHhohho Districtสวาซิแลนด์5,750เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2442NgwenyaLubombo Districtสวาซิแลนด์เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2452BhunyaManzini Districtสวาซิแลนด์3,046เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2453BhunyaManzini Districtสวาซิแลนด์3,046เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2467MhlambanyatsiManzini Districtสวาซิแลนด์2,886เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2472สวาซิแลนด์เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2482สวาซิแลนด์เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2505ManziniManzini Districtสวาซิแลนด์110,537เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2506ManziniManzini Districtสวาซิแลนด์110,537เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2517Matsaphaสวาซิแลนด์เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2518Matsaphaสวาซิแลนด์เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2528MalkernsManzini Districtสวาซิแลนด์9,724เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2538Mankayaneสวาซิแลนด์เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
2548สวาซิแลนด์เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
76Mobile Phonesมือถือสวาซิแลนด์เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
77Mobile Phonesมือถือสวาซิแลนด์เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
78Mobile Phonesมือถือสวาซิแลนด์เวลาเอสวาตีนี07:26 พ.UTC+02
หน้า 1