รหัสโทรศัพท์ ในประเทศสิงคโปร์

เขตการบริหารหรือรัฐใน สิงคโปร์


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +65

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
1800Toll-Free Line Servicesพิเศษสิงคโปร์เวลาสิงคโปร์10:25 ศ.UTC+08
1900Premium Serviceพิเศษสิงคโปร์เวลาสิงคโปร์10:25 ศ.UTC+08
3VoIPมือถือสิงคโปร์เวลาสิงคโปร์10:25 ศ.UTC+08
635สิงคโปร์เวลาสิงคโปร์10:25 ศ.UTC+08
644สิงคโปร์เวลาสิงคโปร์10:25 ศ.UTC+08
645Ang Mo Kio New TownNorth East Community Development Regionสิงคโปร์เวลาสิงคโปร์10:25 ศ.UTC+08
653สิงคโปร์เวลาสิงคโปร์10:25 ศ.UTC+08
673Geylangสิงคโปร์เวลาสิงคโปร์10:25 ศ.UTC+08
675Bukit Sembawang Estateสิงคโปร์เวลาสิงคโปร์10:25 ศ.UTC+08
676สิงคโปร์เวลาสิงคโปร์10:25 ศ.UTC+08
677Tampines New Townสิงคโปร์เวลาสิงคโปร์10:25 ศ.UTC+08
678Tampines New Townสิงคโปร์เวลาสิงคโปร์10:25 ศ.UTC+08
8Mobile Phonesมือถือสิงคโปร์เวลาสิงคโปร์10:25 ศ.UTC+08
800Toll-Free International Servicesพิเศษสิงคโปร์เวลาสิงคโปร์10:25 ศ.UTC+08
9Mobile Phonesมือถือสิงคโปร์เวลาสิงคโปร์10:25 ศ.UTC+08
หน้า 1