รหัสโทรศัพท์ ในประเทศสเปน    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +34

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
6Cell phonesมือถือสเปนEurope/Madrid
71Cell phonesมือถือสเปนEurope/Madrid
72Cell phonesมือถือสเปนEurope/Madrid
73Cell phonesมือถือสเปนEurope/Madrid
74Cell phonesมือถือสเปนEurope/Madrid
75Cell phonesมือถือสเปนEurope/Madrid
76Cell phonesมือถือสเปนEurope/Madrid
77Cell phonesมือถือสเปนEurope/Madrid
78Cell phonesมือถือสเปนEurope/Madrid
79Cell phonesมือถือสเปนEurope/Madrid
822ซานตากรุซเดเตเนรีเฟหมู่เกาะคะเนรีสเปน222,417เวลายุโรปตะวันตก14:23 พฤ.UTC+01
824บาดาโคซแคว้นเอกซ์เตรมาดูราสเปน148,334เวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
828ลัสปัลมัสเดกรันกานาเรียหมู่เกาะคะเนรีสเปน381,847เวลายุโรปตะวันตก14:23 พฤ.UTC+01
843สเปนEurope/Madrid
848แคว้นนาวาร์สเปนเวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
856กาดิซแคว้นอันดาลูซีอาสเปน126,766เวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
858กรานาดาแคว้นอันดาลูซีอาสเปน234,325เวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
868มูร์เซียแคว้นมูร์เซียสเปน436,870เวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
871หมู่เกาะแบลีแอริกสเปนเวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
872Gironaแคว้นกาตาลุญญาสเปน96,188เวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
873Lleidaแคว้นกาตาลุญญาสเปน135,919เวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
876ซาราโกซาแคว้นอารากองสเปน674,317เวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
877Tarragonaแคว้นกาตาลุญญาสเปน140,323เวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
881อาโกรุญญาแคว้นกาลิเซียสเปน246,056เวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
886Pontevedraแคว้นกาลิเซียสเปน81,576เวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
905Telephone Voting SystemรัฐบาลสเปนEurope/Madrid
908Internet Accessอินเตอร์เน็ตสเปนEurope/Madrid
909Internet Accessอินเตอร์เน็ตสเปนEurope/Madrid
911มาดริดแคว้นมาดริดสเปน3.3 ล้านเวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
912มาดริดแคว้นมาดริดสเปน3.3 ล้านเวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
913มาดริดแคว้นมาดริดสเปน3.3 ล้านเวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
914มาดริดแคว้นมาดริดสเปน3.3 ล้านเวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
915มาดริดแคว้นมาดริดสเปน3.3 ล้านเวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
916มาดริดแคว้นมาดริดสเปน3.3 ล้านเวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
917มาดริดแคว้นมาดริดสเปน3.3 ล้านเวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
918มาดริดแคว้นมาดริดสเปน3.3 ล้านเวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
920สเปนEurope/Madrid
921เซโกเบียแคว้นคาสตีลและเลออนสเปน56,660เวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
922ซานตากรุซเดเตเนรีเฟหมู่เกาะคะเนรีสเปน222,417เวลายุโรปตะวันตก14:23 พฤ.UTC+01
923ซาลามังกาแคว้นคาสตีลและเลออนสเปน155,619เวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
924บาดาโคซแคว้นเอกซ์เตรมาดูราสเปน148,334เวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
925โตเลโดแคว้นคาสตีล-ลามันชาสเปน82,291เวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
926Ciudad Realแคว้นคาสตีล-ลามันชาสเปน74,014เวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
927กาเซเรสแคว้นเอกซ์เตรมาดูราสเปน93,131เวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
928ลัสปัลมัสเดกรันกานาเรียหมู่เกาะคะเนรีสเปน381,847เวลายุโรปตะวันตก14:23 พฤ.UTC+01
931บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญาสเปน1.6 ล้านเวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
932บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญาสเปน1.6 ล้านเวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
933บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญาสเปน1.6 ล้านเวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
934บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญาสเปน1.6 ล้านเวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
935บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญาสเปน1.6 ล้านเวลายุโรปกลาง15:23 พฤ.UTC+02
หน้า 1ถัดไป