รหัสโทรศัพท์ ในแคว้นกาลิเซีย

เมืองใน แคว้นกาลิเซีย


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +34

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
881อาโกรุญญาแคว้นกาลิเซียสเปน246,056เวลายุโรปกลาง09:35 พฤ.UTC+01
886Pontevedraแคว้นกาลิเซียสเปน81,576เวลายุโรปกลาง09:35 พฤ.UTC+01
981อาโกรุญญาแคว้นกาลิเซียสเปน246,056เวลายุโรปกลาง09:35 พฤ.UTC+01
982ลูโกแคว้นกาลิเซียสเปน96,678เวลายุโรปกลาง09:35 พฤ.UTC+01
986Pontevedraแคว้นกาลิเซียสเปน81,576เวลายุโรปกลาง09:35 พฤ.UTC+01
988Ourenseแคว้นกาลิเซียสเปน107,742เวลายุโรปกลาง09:35 พฤ.UTC+01
หน้า 1