30 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลาฤดูร้อนยุโรปกลาง
เวลาท้องถิ่น:วันอาทิตย์ 06:32
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:12331440