64 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานยุโรปกลาง
เวลาท้องถิ่น:วันอังคาร 22:52
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:40414955159

ข้อมูลธุรกิจของ 64

ธุรกิจต่างๆ ใน 64  - ประเทศสโลวีเนีย