70 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานยุโรปกลาง
เวลาท้องถิ่น:วันอังคาร 23:08
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:4955159771