Kranj | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในKranj

เมืองใน Kranj


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +386

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
4KranjKranjสโลวีเนีย36,874เวลายุโรปกลาง21:19 อ.UTC+01
หน้า 1