เบรเกนซ์ | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในเบรเกนซ์

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +43

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
5574เบรเกนซ์รัฐโฟราร์ลแบร์กออสเตรีย27,611เวลายุโรปกลาง19:38 พฤ.UTC+01
หน้า 1


เมืองใกล้เคียง

เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์
Eichenbergรัฐโฟราร์ลแบร์กออสเตรีย557355746911
Kennelbachรัฐโฟราร์ลแบร์กออสเตรีย55746921
Lochauรัฐโฟราร์ลแบร์กออสเตรีย5,20955746900
Wolfurtรัฐโฟราร์ลแบร์กออสเตรีย8,110557469216922


หมวดหมู่สำหรับ เบรเกนซ์