รหัสโทรศัพท์ ในแคว้นปกครองตนเองวัลเลดาออสตา

เมืองใน แคว้นปกครองตนเองวัลเลดาออสตา


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +39

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
165Aostaแคว้นปกครองตนเองวัลเลดาออสตาอิตาลี32,295เวลายุโรปกลาง17:17 พ.UTC+01
166Saint-Vincentแคว้นปกครองตนเองวัลเลดาออสตาอิตาลี3,969เวลายุโรปกลาง17:17 พ.UTC+01
หน้า 1