รหัสโทรศัพท์ ในแคว้นมาร์เก


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +39

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
71Anconaแคว้นมาร์เกอิตาลี89,994เวลายุโรปกลาง06:55 อา.UTC+02
721Pesaroแคว้นมาร์เกอิตาลี77,241เวลายุโรปกลาง06:55 อา.UTC+02
722อูร์บีโนแคว้นมาร์เกอิตาลี5,858เวลายุโรปกลาง06:55 อา.UTC+02
731Jesiแคว้นมาร์เกอิตาลี36,985เวลายุโรปกลาง06:55 อา.UTC+02
732Fabrianoแคว้นมาร์เกอิตาลี23,230เวลายุโรปกลาง06:55 อา.UTC+02
733Macerataแคว้นมาร์เกอิตาลี30,842เวลายุโรปกลาง06:55 อา.UTC+02
734Fermoแคว้นมาร์เกอิตาลี18,109เวลายุโรปกลาง06:55 อา.UTC+02
735San Benedetto del Trontoแคว้นมาร์เกอิตาลี45,873เวลายุโรปกลาง06:55 อา.UTC+02
736Ascoli Picenoแคว้นมาร์เกอิตาลี41,741เวลายุโรปกลาง06:55 อา.UTC+02
737Camerinoแคว้นมาร์เกอิตาลี4,444เวลายุโรปกลาง06:55 อา.UTC+02
หน้า 1