รหัสโทรศัพท์ ในแคว้นอุมเบรีย

เมืองใน แคว้นอุมเบรีย


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +39

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
742Folignoแคว้นอุมเบรียอิตาลี47,747เวลายุโรปกลาง12:47 พฤ.UTC+01
743Spoletoแคว้นอุมเบรียอิตาลี19,266เวลายุโรปกลาง12:47 พฤ.UTC+01
744แตร์นีแคว้นอุมเบรียอิตาลี97,050เวลายุโรปกลาง12:47 พฤ.UTC+01
75Perugiaแคว้นอุมเบรียอิตาลี120,137เวลายุโรปกลาง12:47 พฤ.UTC+01
763Orvietoแคว้นอุมเบรียอิตาลี5,440เวลายุโรปกลาง12:47 พฤ.UTC+01
หน้า 1