Rieti | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในRieti

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +39

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
746Rietiแคว้นลาซีโออิตาลี39,068เวลายุโรปกลาง22:43 ส.UTC+01
หน้า 1


เมืองใกล้เคียง

เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์
Poggio Mirtetoแคว้นลาซีโออิตาลี3,343765
Spoletoแคว้นอุมเบรียอิตาลี19,26674306049
Tivoliแคว้นลาซีโออิตาลี22,018774
ลากวีลาแคว้นอาบรุซโซอิตาลี33,69186267010670126701367014เพิ่มเติม


หมวดหมู่สำหรับ Rieti