San Benedetto del Tronto | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในSan Benedetto del Tronto

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +39

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
735San Benedetto del Trontoแคว้นมาร์เกอิตาลี45,873เวลายุโรปกลาง00:34 อ.UTC+02
หน้า 1


เมืองใกล้เคียง

เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์
Ascoli Picenoแคว้นมาร์เกอิตาลี41,74173663062630656306663068เพิ่มเติม
Fermoแคว้นมาร์เกอิตาลี18,10973463811638166383163832เพิ่มเติม
Macerataแคว้นมาร์เกอิตาลี30,84273362011620196202662032เพิ่มเติม
เตราโมแคว้นอาบรุซโซอิตาลี36,09986164010640126401464016เพิ่มเติม


หมวดหมู่สำหรับ San Benedetto del Tronto