รหัสโทรศัพท์ ในProvinsi Nusa Tenggara Timur


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +62

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
38KupangProvinsi Nusa Tenggara Timurอินโดนีเซีย282,396เวลาอินโดนีเซีย (มากัสซาร์)02:17 ส.UTC+08
380KupangProvinsi Nusa Tenggara Timurอินโดนีเซีย282,396เวลาอินโดนีเซีย (มากัสซาร์)02:17 ส.UTC+08
381EndeProvinsi Nusa Tenggara Timurอินโดนีเซีย77,205เวลาอินโดนีเซีย (มากัสซาร์)02:17 ส.UTC+08
382MaumereProvinsi Nusa Tenggara Timurอินโดนีเซีย47,598เวลาอินโดนีเซีย (มากัสซาร์)02:17 ส.UTC+08
387KalumbangProvinsi Nusa Tenggara Timurอินโดนีเซียเวลาอินโดนีเซีย (มากัสซาร์)02:17 ส.UTC+08
389AtambuaProvinsi Nusa Tenggara Timurอินโดนีเซีย35,793เวลาอินโดนีเซีย (มากัสซาร์)02:17 ส.UTC+08
39KupangProvinsi Nusa Tenggara Timurอินโดนีเซีย282,396เวลาอินโดนีเซีย (มากัสซาร์)02:17 ส.UTC+08
หน้า 1