73 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานอาหรับ
เวลาท้องถิ่น:วันจันทร์ 20:10
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:747576777879