Muhafazat Salah ad Din | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในMuhafazat Salah ad Din

เมืองใน Muhafazat Salah ad Din


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +964

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
21ติกรีตMuhafazat Salah ad Dinอิรัก42,477เวลาอาหรับ11:38 ส.UTC+03
หน้า 1