รหัสโทรศัพท์ ในประเทศอิสราเอล    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +972

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
2เยรูซาเลมJerusalemอิสราเอล801,000เวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
3เยรูซาเลมJerusalemอิสราเอล801,000เวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
4เอเคอร์ (อิสราเอล)Northern Districtอิสราเอล45,603เวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
50Pelephoneมือถืออิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
50 41Pelephoneโคเชอร์อิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
52Cellcomมือถืออิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
52 71Cellcomโคเชอร์อิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
52 76Cellcomโคเชอร์อิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
53Hot Mobileมือถืออิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
54Partner Communications - Orangeมือถืออิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
54 84Orangeโคเชอร์อิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
55 22Home Cellularมือถืออิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
55 66Rami Levy Hashikma Marketingมือถืออิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
55 88Alon Cellular - YouPhoneมือถืออิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
56Wataniya Telecomมือถืออิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
57Hot Mobileมือถืออิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
57 31Mirsโคเชอร์อิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
58Golan Telecomมือถืออิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
58 31Golan Telecomโคเชอร์อิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
58 37Golan Telecomโคเชอร์อิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
59Jawwaมือถืออิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
72 2VoB Service (012 Smile)พิเศษอิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
73 2Local Calls (Cellcom)พิเศษอิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
73 3Local Business Telephone lines (Cellcom)พิเศษอิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
73 7VoB Service (013 Netvision)พิเศษอิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
74 7Local Calls (Orange)พิเศษอิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
76 5VoB Service (Bezeq International service)พิเศษอิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
76 88Local Calls (Bezeq)พิเศษอิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
77Cable Phone Service (Hot)พิเศษอิสราเอลเวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
8เบียร์ชีบาSouthern Districtอิสราเอล186,600เวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
9นาตาเนียCentral Districtอิสราเอล171,676เวลาอิสราเอล09:56 พฤ.UTC+03
หน้า 1